V košíku nejsou žádné položky.

Součet: 0,- Kč

Certifikáty

ISO 9001:2001


S cílem zkvalitnit všechny procesy v přípravě a realizaci servisních a obchodních akcí jsme zavedli od 1. pololetí roku 2003 přípravu k zavedení systému jakosti dle norem ISO 9001:2000. Úkol byl náročný a znamenal provést zásadní úpravy v mnoha oblastech. Od roku 2004 jsme držitelem certifikátu ISO 9001:2000 a tento certifikát pravidelně úspěšně obnovujeme.

Politika kvality 2023 - 2025

Cíl zavedení systému řízení jakosti: vyšší spokojenost zákazníků a zaměstnanců, zvýšení kvality ve všech prováděných procesech.

Každoroční obhajoba CERTIFIKÁTU nutí management firmy k trvalému sledování kvality u všech zavedených postupů a je také nástrojem, který pomáhá vylepšovat jméno firmy v náročném konkurenčním prostředí.

Certifikát ISO 9001